Szlak św. Jakuba

Droga św. Jakuba, prowadząca do grobu apostoła Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii, jest jednym z najważniejszych szlaków pielgrzymkowych w Europie. Św. Jakub Starszy był apostołem Jezusa Chrystusa, bratem Jana Ewangelisty, pierwszym biskupem Jerozolimy i męczennikiem. Został ścięty przez Heroda Agryppę I w 44 r. n.e.

Obecnie w całej Europie znajduje się sieć długich szlaków pieszych i rowerowych. Są to z reguły stare, główne osie komunikacyjne, wykorzystywane przez pielgrzymów już w średniowieczu, które właśnie ożywają na nowo. Na ogół są to drogi boczne, ciche, śródleśne przeznaczone dla  indywidualnego pielgrzyma – turysty lub małych grup bez względu na wyznanie i narodowość. Od 1987 r. drogi pielgrzymek Jakubowych zaliczane są do Europejskich Szlaków Kulturowych, stanowiąc tym samym symbol europejskiej tożsamości. Prowadzą przez najróżniejsze obszary kultur, dziewiczą naturę i miejsca o znaczeniu historycznym. Zatem celem pielgrzymek jest nie tylko aspekt duchowy, lecz także odkrywanie wspólnego dziedzictwa Europy, ukazywanie bogactwa kulturowego naszego kontynentu.

Fakt pielgrzymowania do Santiago z terenu Pomorza dokumentują zapisy w historycznych księgach w katedrze w Santiago de Compostela.

W ramach projektu „RECReate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba”, wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku odtworzony został średniowieczny szlak pątniczy pod nazwą Pomorska Droga św. Jakuba. Rezultatem projektu, który ma charakter

pielgrzymkowo-turystyczno-krajoznawczy, było wytyczenie i oznakowanie szlaku, postawienie tablic informacyjnych oraz wydanie map, przewodników i materiałów informacyjnych. Szlak został oznaczony żółtymi muszlami na niebieskim tle.

Zachodniopomorska Droga św. Jakuba prowadzi ze Słubic do Świnoujścia. Zatem szlak biegnie również przez naszą gminę:  z Goleniowa do Komarowa, następnie drogą polną do Borzysławca, Lubczyny i dalej przez Czarną Łąkę, Pucice, Załom do Szczecina.

Główne cele projektu:

  • reaktywacja historycznych szlaków w obszarze transgranicznym pomorza wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych
  • przyczynienie się do podniesienia konkurencyjności tego obszaru w stosunku do innych regionów
  • włączenie w reaktywację szlaku różnych środowisk
  • podnoszenie świadomości wśród mieszkańców o położeniu ich miejscowości na europejskim szlaku kulturowym i zachęcenie do aktywnego jego kreowania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu
  • zapewnienie spójności wynikającej z różnorodności funkcji, jakim ma służyć Droga: kulturowa, pielgrzymkowa i turystyczna
  • promocja i testowanie możliwości korzystania ze szlaku jako produktu turystycznego przez osoby niepełnosprawne i starsze

 Onet PODRÓŻE>>>